SEÇ (Sağlık Emniyet ve Çevre) Politikası

Çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konularındaki yasal ve diğer şartlara müşteri şartlama uygun çalışmalar yapacağımızı,
Kaynağa ve ortama yönelik tedbirler alarak tehlikeyi kaynağında önlemek veya azaltmak mümkün değilse toplu veya kişisel korunma yöntemleri ile çevre ve iş kazalarının oluşmadan önce önlenmesi ile ilgili çalışmalar yapacağımızı,
SEÇ yönetim sistemini sürekli gözden geçirerek önemli çevre boyutlarını ve riskleri kontrol altına alacağımızı,
Atıkların kaynağında en aza indirilmesini mümkün olduğunda yeniden kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlayacağımızı,
SEÇ bilincinin tüm çalışmalarımız tarafından benimsenmesini çalışanlarımızın katılımını sağlamak ve farkındalığı arttırmak için gerekli eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yürüteceğimizi,


TAAHHÜT EDERİZ.
Tüm çalışanlarımız SEÇ sorumluluklarının bilincinde olarak SEÇ politika ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi için iş ortamlarının güvenliğini sürekli iyileştirmek çevreyi iyileştirmek ve uygulamalara katılmakla yükümlüdürler.
Sağlık, Emniyet ve Çevre şirketimiz için ulaşılacak bir hedeften çok devamle geliştirilmesi ve süreklilik göstermesi gereken bir süreçtir.
FTS KİMYA SEÇ hedef ve politikaları ile müşteri memnuniyeti ve yasal zorunluluklar gözetilerek sistem şartlarının uygunluğu gözden geçirip ‘sürekli iyileştirmeyi, geliştirmeyi ve büyümeyi’ sağlayacaktır.